Bildades hösten 2012 och spelar Covers för alla åldrar

 

musiken hämtad från 60-tal till nutid.