Var med och Sprid

 

Cornelis musik & poesi i Sverige !

 

 

Under 2002 bildades en lokalavdelning av Cornelis Vreeswijksällskapet i Sundsvall. Detta var då den andra i landet efter Uddevalla, vi hoppas att flera ska komma efter oss. Föreningens säte finns i Stockholm men intresset för Cornelis ökar stadigt ute i landet. Avsikten med de lokala avdelningarna är ju att vi ska få ta del av Cornelis verk utanför huvudstaden.

 

Cornelis Vreeswijksällskapet bildades kort efter Cornelisdöd 1987. I stadgarna sägs bland annat, ”Sällskapets mål är att sprida kännedom om Cornelis Vreeswijk som person, hans musik och poesi till nya generationer”. Centrala åtaganden för Sällskapet är den årliga s.k Cornelisdagen, som hålls den första söndagen i augustipå Mosebacke i Stockholm, till minne av hans födelsedag. Samt minneskonserten i Katarina kyrka ( där Cornelis är begravd ) den 12 november. Behållningen från dessa evenemang går bland annat till att stödja projekt som sprider information om Cornelis musik och diktning.

 

Stiftelsen Cornelis Vreeswijks minne förvaltar idag över en ganska ansenlig summa pengar, stiftelsen utdelar årligen ett stipendium, som utdelas på Cornelisdagen. Några som fått detta är 1990 Monica Zetterlund, 1993 Björn J:son Lindh, 1998 Stefan Sundström och 2001 Louise Hoffsten.

 

 

Bidra till att Cornelis minne lever”bli medlem” Ni får vårt medlemsblad som utkommer med 3 nummer per år, naturligtvis får ni även ett medlemskort med vissa fördelar. Medlemskap kostar 250 :- per kalenderår. Ytterligare medlem inom samma hushåll betalar endast 150:- . Man kan även bli ständig medlem för en kostnad av 2500:- Anmälan görs genom att gå in på hemsidan www.cornelis.se eller per post till CornelisVreeswijksällskapet Ankargränd 1 111 29 Stockholm eller betala in 200:- i förskott på postgiro 474 94 81-0 eller per telefon 08-667 73 65, 08-579 74 309

 

 

Eller hör av dej till oss i Sundsvall vi hjälper gärna till att ordna medlemskap.

 

 

 

Cornelis Vreeswijk Sällskapet Sundsvall

 

HEMSIDA LEIF / CVSS-VÄLKOMMEN / INFO / VÅRT MÅL / NYHETER-TIPS / FOTON / KONTAKT